Bijverdienen Wajong uitkering

Door | 10 april 2016

Participatiewet

Sinds 1 januari 215 is er een nieuwe Participatiewet. Mensen met een uitkering kunnen hierdoor sneller gedwongen worden om werk te aanvaarden en minder snel aanspraak maken op een uitkering. Mensen die Wajong hebben aangevraagd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 worden opnieuw herkeurd. Als de uitkeringsinstantie vindt dat men weer gedeeltelijk in staat is om te werken dan wordt de uitkering per 2018 met 5% verlaagd (van max 75% naar 70%). In eerste instantie wilde het kabinet diegenen die (gedeeltelijk) goedgekeurd zouden worden doorsturen naar de gemeente (voor bijstand). Dit voorstel werd ingetrokken na massaal protest omdat veel mensen uit de Wajong geen bijstand zouden krijgen omdat ze een verdienende partner hebben. Om bijstand te krijgen mag je immers geen inkomsten hebben of de inkomsten worden er vanaf getrokken. Bovendien mag je een gelimiteerd vermogen hebben van 11.800 euro (spaargeld, auto) of maximaal 49.700 euro in je eigen huis. Zit je erboven dan krijg je geen bijstandsuitkering. De plannen zijn dus aangepast en de uitkering voor mensen in de Wajong wordt per 2018 alleen verlaagd met 5%.
Thuiswerk banen

Online Enquêtes Invullen
Administratief thuiswerken
Thuiswerk in avonduren

Bijverdienen Wajong uitkering

Er zijn sinds de Participatiewet twee categoriën: ‘Wajong oud’ en ‘Wajong 2010’ . Bij ‘Wajong oud’ is er niet veel veranderd maar bij ‘Wajong 2010’ zijn er meer plichten bijgekomen zoals passend werk accepteren. Hier staat tegenover dat het UWV meer mogelijkheden heeft om iemand aan een baan te helpen. De Wajong uitkering stopt pas als je 1 jaar meer dan 100% van het minimumloon hebt verdiend of 5 jaar lang meer dan 75% van het minimumloon. Door bij te verdienen zal je Wajong uitkering dus niet zomaar verdwijnen.

Rekentool bijverdienen

Het UWV heeft een aantal rekentools zodat je zou kunnen zien hoeveel invloed bijverdienen heeft op je Wajong uitkering. In de meeste situaties gaat degene die werkt er financieel op vooruit.

voorbeeld bijverdienen Wajong oud + 80% afgekeurd
Iemand die in de oude situatie van de Wajong zit, 80% en hoger is afgekeurd en niets bijverdient, die ontvangt 1131 euro bruto per maand. Hier gaan nog wel de belastingen van af. Netto hangt dus af van je persoonlijke situatie (alleenstaand, partner, kinderen). Gaat deze persoon 100, 200 of 300 euro bijverdienen dan blijft de uitkering gelijk en wordt de bijverdienste bij de uitkering opgeteld (1131 euro uitkering + 300 euro bijverdienste). De omslag (in deze situatie) is als je meer dan 300 euro bijverdient. In dat geval wordt de uitkering behoorlijk verlaagd. Verdien je 305 euro bruto bij? Dan krijg je een uitkering van 765 euro! Iemand die in deze situatie zit (80% afgekeurd, oude Wajong) moet daar dus wel rekening mee houden. Denk ook aan het vakantiegeld/vakantiedagen dat later bij het salaris wordt opgeteld.

voorbeeld bijverdienen Wajong oud + 65-80% afgekeurd
De bruto uitkering van iemand van 23 jaar en ouder in deze situatie bedraagt 765 euro bruto. Degene in deze situatie mag behoorlijk wat bijverdienen voordat er een korting op de uitkering volgt. Een bedrag tot 500 euro bijverdienen per maand wordt nog opgeteld bovenop de uitkering. Bij 600 euro bijverdienen wordt de uitkering verlaagd van 765 euro naar 633 euro. Bij 700 euro bijverdienen per maand wordt de uitkering verlaagd naar 522 euro.

voorbeeld bijverdienen Wajong 2010 + kan niet werken
Val je in de categorie ‘Wajong 2010’ + ‘kan niet werken’ + 23 jaar en ouder dan worden je bijverdiensten tot 300 euro per maand gekort op je uitkering (1131 euro bruto). Bij 400 euro bijverdienen per maand ga je er 55 euro bruto op vooruit (totaal 1180 per maand).

voorbeeld bijverdienen Wajong 2010 + ik kan werken
De standaard uitkering van iemand van 23 jaar en ouder is 1131 euro bruto. Verdien je tot 300 euro bij per maand dan ga je er financieel niets op vooruit. Je verdiensten worden gekort op de uitkering. Bij 400 euro bijverdienen per maand ga je er 55 euro bruto op vooruit (totaal 1180 per maand). Bij een bijverdienste van 1000 euro per maand wordt de uitkering verlaagd naar 480 euro. Totale inkomsten zijn dan 1480 euro.