Proef met bijstandsuitkering

Door | 26 september 2018

Misschien dat je er wel eens iets overgelezen hebt. Sommige gemeenten doen een proef met bijstandsuitkering. Ze moeten hiervoor toestemming hebben van het Rijk want die verstrekt het merendeel van de uitkeringen. In de proef willen de gemeenten kijken of inwoners meer initiatief nemen bij het zoeken van werk als er een beloning tegenover staat. Als je er financieel niets mee opschiet dan is het voor veel mensen niet erg bemoedigend om ergens aan te beginnen. In de proef mogen deelnemers 200 euro bijverdienen per maand naast de bijstandsuitkering.

Proef met bijstandsuitkering

Er zijn dit jaar al diverse gemeenten met een experiment begonnen van bijverdienen in de bijstand. Normaal mag een uitkeringsgerechtigde in de bijstand maximaal 200 euro per persoon bijverdienen over een periode van 6 maanden. Daarna houdt de regeling op. Eigenlijk best vreemd want in de WW of WAO mogen mensen wel langer en meer bijverdienen. Maar goed, de overheid wilt geld besparen op uitkeringen en geeft schoorvoetend steeds meer gemeenten toestemming om met een proef te beginnen. Gemeenten kunnen hiermee ook geld besparen. Hoe meer jij bijverdient, hoe minder geld de gemeente hoeft uit te keren. Er zijn 380 gemeenten in Nederland. Wil je graag weten of jouw gemeente ook meedoet kijk dan eerst eens online voor informatie.

Amsterdam

Amsterdam is in februari 2018 begonnen met het Amsterdamse Experiment met de Bijstand. Men mag 50% bijverdienen met een maximum van 200 euro per maand. De bijverdiensten worden iedere maand direct ingehouden op de bijstandsuitkering zodat men evenveel heeft als de uitkering. Verdien je bijvoorbeeld 300 euro bij in een maand? Dan wordt je bijstandsuitkering ook 300 euro lager. De helft van dit bedrag (150 euro) ontvang je dan later. Om de zoveel maanden wordt de premie uitgekeerd door de sociale dienst. Ook hier begeleidt de universiteit de proef met bijverdienen. Je kunt je eigen aanmelden als je belangstelling hebt.

Breda

Breda ontwikkelde een experiment voor bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan 50 jaar. Ze behouden hun uitkering, de sollicitatieplicht vervalt tijdens het experiment en ze krijgen een vrij te besteden budget van 2.000 euro. Het plan zou ergens in juli 2017 beginnen. Onbekend is hoe het is afgelopen.

Den Bosch

Den Bosch wil 1 januari 2019 gaan beginnen met de proef bijverdienen in de bijstand. Degenen die er voor in aanmerking komen krijgen vanzelf bericht. Men mag 50% van de bijverdiensten houden met een maximum van 200 euro per maand. Er is geen vaste termijn meer van 6 maanden waarover bijverdiend mag worden. Het lijkt erop dat bijverdienen mag zolang men een bijstandsuitkering heeft. De bijverdiensten worden twee keer per jaar uitgekeerd (en niet maandelijks). De gemeenteraad moet nog wel toestemming geven in september 2018.

Den Haag

In Den Haag is geen speciale proef met bijverdienen met de bijstand. Bijstandsgerechtigden mogen 6 maanden lang maximaal 203 euro per maand per persoon bijverdienen. Heb je een medische beperking dat je niet meer dan 30 uur kunt werken dan mag je maximaal 15% extra verdienen (128 euro) dat bovenop die 203 euro komt. Na die 6 maanden worden de bijverdiensten weer gewoon verrekend met de uitkering.

Eindhoven

In Eindhoven is geen proef. Wel is er dezelfde regeling als in Amsterdam. Je mag 6 maanden bijverdienen tot 202 euro per maand naast je bijstandsuitkering. Alleenstaande ouders van 27 jaar of ouder met jonge kinderen (tot 12 jaar) mogen 30 maanden bijverdienen.

Groningen

In de gemeente Groningen heet het experiment Bijstand op Maat. De mensen die deelnemen zijn in 5 groepen verdeeld. De eerste groep heeft geen verplichtingen meer om te solliciteren. In groep krijgen de deelnemers intensieve begeleiding. Groep 3 mag maximaal 200 euro per maand bijverdienen over een periode van 24 maanden (24 x 200 = 4800 euro per persoon in totaal). Deelnemers in groep 4 mogen zelf een groep uitzoeken waarin ze willen deelnemen. Voor de mensen in groep 5 tenslotte verandert er helemaal niets. De Rijksuniversiteit Groningen begeleidt het onderzoek. De deelnemers werden in september 2017 gekozen en de proef duurt tot en met 2019.

Nijmegen

Nijmegen is eind 2017 al gestart met een proef bijverdienen in de bijstand. De einddatum van de proef is 1 oktober 2019 en de begeleiding is in handen van de Radboud Universiteit. De 300 uitkeringsgerechtigden die meedoen zijn in drie groepen verdeeld. De eerste groep mag bijverdienen in loondienst of een eigen bedrijf beginnen. Groep nummer twee mag bijverdienen en krijgt extra ondersteuning van WerkBedrijf. Voor de derde groep veranderd er niets. Als ze meedoen aan een onderzoek krijgen ze een cadeaubon. De Radboud Universiteit gaat in die twee jaar onderzoeken welke veranderingen er te melden zijn. Doet groep 1 of groep 2 het beter? Het zou echt verrassend zijn als de mensen in groep 3 (die niet bijverdienen) het snelst zouden uitstromen naar betaald werk. Er was veel belangstelling om mee te doen met de proef.

Rotterdam – niet bijverdienen

In Rotterdam mag men bijverdienen naast de bijstandsuitkering. Sinds april 2021 bestaat de werkbonus. Dit bedrag is maximaal 106 euro per maand (1266 per jaar) en valt onder een vrijlatingsregeling. De werkbonus in Rotterdam wordt dus niet verrekend met toeslagen zoals huurtoeslag. Het is de bedoeling dat na twee jaar (in 2023) de werkbonus wordt geëvalueerd of het een succes is gebleken.

Tilburg

het Tilburgs Vertrouwensexperiment is de proef die in november 2017 van start is gegaan en twee jaar duurt. Er doen 500 bijstandsgerechtigden aan mee die onderverdeeld zijn in 4 groepen. Een loting bepaalt in welke groep je komt. Tilburg University is degene die het project begeleidt. Over 2 jaar moet duidelijk zijn welke aanpak het meest effectief was.

Utrecht

De proef naar bijverdienen in de bijstand in Utrecht is van start gegaan in juni 2018 en loopt tot oktober 2019. Er zijn 900 deelnemers gezocht die in 4 groepen zijn onderverdeeld. Ook in Utrecht mag men maximaal 200 euro bijverdienen per maand. Er hoeft geen tegnprestatie geleverd te worden (sollicitatieplicht). Het staat wel in de verordening maar in de praktijk hoeven de deelnemers in Utrecht niet te solliciteren naar werk gedurende het experiment.

Terneuzen basisinkomen

Het experiment met het basisinkomen in Terneuzen ging niet door. Twintig bijstandsgerechtigden hoefden van de gemeente Terneuzen niet meer te solliciteren naar werk in ruil voor een lagere bijstandsuitkering. Bijverdiensten mochten ze zelf houden. Het ministerie van Sociale Zaken floot de gemeente echter terug. De proef met het bijverdienen in de bijstand werd gezien als een verkapt basisinkomen. Dit was duidelijk een brug te ver voor het Rijk.

Wageningen

Wageningen had de primeur in 2017 met de proef bijverdienen in de bijstand. De 400 uitkeringsgerechtigden zijn onderverdeeld in 4 groepen. Groep 1 is vrijgesteld van de sollicitatieplicht, groep 2 mag bijverdienen en groep 3 krijgt extra ondersteuning. Groep 4 is weer de referentiegroep waar niets voor veranderd.

Flexibel werk betaald slecht

In de media is er nog weerstand tegen de proef van bijverdienen in de bijstand. Uitkeringsgerechtigden worden vaak meewarig aangekeken. Er is toch werk zat in Nederland? Helaas hebben veel mensen niet door dat het werkaanbod vaak flexibel is en dat je met een flexibele baan vaak minder geld hebt als een bijstandsuitkering. Je krijgt alleen maar het minimumloon ook al is er een tekort aan personeel. Is er onvoldoende werk dan hoef je niet te komen (of moet je eerder onbetaald naar huis). Ook in het weekend of bij avonddiensten willen bedrijven vaak niet veel meer betalen dan het minimumloon (9.00-9.50 bruto). Als tijdelijk medewerker heb je niet alleen minder salaris en uren maar ook minder vakantiedagen, geen doorbetaalde feestdagen, geen ATV dagen, geen pensioen, geen bereikbaarheidsdienst vergoeding, minder/geen reiskosten en mag je soms ook nog je bedrijfskleding thuis zelf wassen.

Je hebt dus al gauw twee banen nodig om boven de bijstandsnorm uit te komen als je een gezin hebt. Een Pool of Bulgaar verdient met het Nederlandse minimumloon veel meer dan in zijn eigen land. Oost-Europeanen zijn daarom sneller tevreden met het loon dan een gemiddelde Nederlander. Concurrentie uit deze groep valt dan ook niet mee.

Geen 200 maar 2000 euro

In de bijstand mag je maximaal 203 euro bijverdienen. Als je met een proef meedoet is dat voor maximaal twee jaar. Wil je uit de bijstand ontsnappen overweeg dan eens een thuiscursus op MBO niveau. In de zorg is veel personeel nodig. Een korte basisopleiding duurt 6 maanden. Een volledige thuisstudie als Helpende Zorg en Welzijn (MBO-2) is er vanaf 12 maanden waarbij je ook stage loopt bij een zorginstelling. Dan heb je een erkend diploma waarbij je heel wat meer geld verdient dan 200 euro in de maand.

Thuiswerken

20 Thuiswerk banen
Online enquetes invullen
Geld verdienen met je eigen website